تبلیغات
...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤... - ❤o-m-i-d❤

...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤...

..:گیج و ویج توی دایره میچرخیم مثل پرگــــــــــار:..

❤o-m-i-d❤

یه وقتــــی هم هـــــست
که مـــــزه ی بودن یـــکی یـــــــه جــــــــــوری رفته زیر دنــــــدو نـــت
که وقتــــی دوری ازش
همه‌چی می‌شه زهـــــــــــره مـــــــــــارِ .....
مگه نه ؟
هیچ قشـنگ تر از این نیست که
وقتی صبح داری چشماتو باز میکنی
ببنی عشقت به چشم هات زل زده
با انگشتاش گونت رو لمس کنه
و بگه :
همه دُنیـــــــا یه طرف
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ..
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ...
ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ..

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ... ﻣﺎﻟﺶ ... شخصییتش ...
حتی ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ...

ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ
زیباترین یادداشت همسر روی یخچال:

قهر بسه! وقتى اومدم خونه بغلم کن... لطفا!
ســـــــــَــــرم درد میکنــــــــــَــد

بَرای

عاشِقـــــــــی بـــا طـــــَـــــــــعم تـــــــــُـــو !!!
این روزها
نه با ادا حرف می زنم!
نه با طنازی نگاه می کنم!
تمام زنانگیم را
میان دستان مردانه ات جا گذاشته ام
یه کلوم ختم کلوم عاشقتم


+ نوشته شده در 1393/01/17 ساعت 07:34 ب.ظ توسط jealous engineer| ❤()