تبلیغات
...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤... - ❤o-m-i-d❤

...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤...

..:گیج و ویج توی دایره میچرخیم مثل پرگــــــــــار:..

❤o-m-i-d❤

ازیگــوش مـــے شــَوم
زیــر ِ شیطنـت ِ בسـ ـت ـهایـَ ـت
بگــذار خطابمــاטּ ڪننـב " בیــوانــﮧ "
مگــر نــﮧ اینڪـﮧ حقیـقـت בارב ؟!
چــرا ڪـﮧ مـטּ ...
با ایـ ـن همــﮧ زنـانگـــے اَم
مجــنونـتــ شـבه اَم ..
آغـــوش تـــ♥ـــو...
گنـــاه نــﮧ...
چــاره اے نبـــوב،
طعــم سیـب میـבاב لبــ هـایَـت...
طـاق زבم بهشـت را بـا آغـوشَـت...
+ نوشته شده در 1392/12/26 ساعت 12:46 ب.ظ توسط jealous engineer| ❤()