تبلیغات
...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤... - ❤o-m-i-d❤

...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤...

..:گیج و ویج توی دایره میچرخیم مثل پرگــــــــــار:..

❤o-m-i-d❤

تو ناگهان زیبا هستی
اندامت گردابی است
موج تو اقلیم مرا گرفت

ترا یافتم، آسمان ها را پی بردم...
ترا یافتم، درها را گشودم، شاخه را خواندم
افتاده باد آن برگ، که به آهنگ وزش هایت نلرزد!
مژگان تو لرزید: رویا در هم شد
تپیدی: شیره گل بگردش آمد
بیدار شدی: جهان سر برداشت، جوی از جا جهید
براه افتادی: سیم جاده غرق نوا شد

در کفِ تو ست رشته دگرگونی

از بیم زیبایی می گریزم،
و چه بیهوده: فضا را گرفته ای

یادت جهان را پر غم می کند، و فراموشی کیمیاست
در غم گداختم، ای بزرگ، ای تابان!
سر برزن، شب زیست را در هم ریز، ستاره دیگر خاک!

جلوه ای، ای برون از دید!
از بیکران تو می ترسم،
ای دوست!
موج نوازشی....
.
. امید خیلی دلم گرفته:(


+ نوشته شده در 1392/09/20 ساعت 10:37 ب.ظ توسط jealous engineer| ❤()