تبلیغات
...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤... - ❤o-m-i-d❤

...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤...

..:گیج و ویج توی دایره میچرخیم مثل پرگــــــــــار:..

❤o-m-i-d❤

omidam

هیچ وقت برای گفتن حرفی نداشتم

هیچ وقت نمیخواستم حرف دلم را به کسی بگویم

اما همه چی رو به تو گفتم

هر چی تو دلم بود برای تو به زبون آوردم

هر چی پرسیدی جواب دادم

میخوام بگم که

عشق تو تمام وجودم را دزدید

تمام هستی ام شد

تمام وجودم لبریز از یادت شد

میخواهم فــــــــریاد بزنم دوستت دارم

میخواهم امروز هم برای تو بنویسم

ای فرشته نازل شده در زندگی ام

ای تنها ستاره آسمان قلبم

ای زیباترین رویای خوابهای شبانه ام

ای عشــــــــــــق من

تو را با تمام وجودم دوست دارم

 
 
 
 
 
 
 
ありっさlove のデコメ絵文字در لحظــه هایی که روزهایــمـ از شبـــــ تاریکــــ ترندありっさlove のデコメ絵文字


ありっさlove のデコメ絵文字خنــده های تــ. のデコメ絵文字ـو خیـال مـــرا روشـن میکنـــدありっさlove のデコメ絵文字


ありっさlove のデコメ絵文字چشمـان تــ. のデコメ絵文字ــو بهــانه ی لبخنـــد مــن شــده اندありっさlove のデコメ絵文字
 
 
 
 
 

 
ありっさlove のデコメ絵文字مـن از حـرارتـــــ چشمانتــــ یـــخ میـزنـــمـありっさlove のデコメ絵文字


ありっさlove のデコメ絵文字و از سـرمای نگاهتـــــ آتـش میگیـــرمـありっさlove のデコメ絵文字


ありっさlove のデコメ絵文字مــردانگی های تـــ. のデコメ絵文字ــو فیــزیکـــــ را هـمـ نابــود میکنــدありっさlove のデコメ絵文字


ありっさlove のデコメ絵文字مـــرا که دیگـــر هـیــــچ ... ありっさlove のデコメ絵文字
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deco-mail pictograms of Heartمــــرد مــن ...Deco-mail pictograms of Heart


با هــر نفستــــــ به جهـــان ثابتــــــ کــــردی


تنهـــا مــــردی که لیاقتـــــ عشــق را دارد تـــ゜*森girl*゜ のデコメ絵文字ــویـی
 
 
 
 
゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字 چشمانتـــــ روشنــی دلـــمـ استــــــ ...وقتـی با نیــمـ نـگاهِ ناگهانـی اتــــــ به مــن نــگاه میکنـــیقلبـــمـ مثــل قلبـــــ قنـاری پـُــر التـهابــــــ میشـودمــن آغوشتـــــ را مـی خواهـــمـ؛ 整理 のデコメ絵文字تا خـــودمـ را در "تـــハートだよ。1つ のデコメ絵文字ـــو" رهـا کنـــــمـعـشـــق همیــن لحظـه های کوچکـــــ نابــــــ استـــــ


 
 


Deco-mail pictograms of Heart عـشـــق ...Deco-mail pictograms of Heartلمـسِ پیــاپـی دستانتـــــ استـــــ ...و چشیــدنِ . のデコメ絵文字بـوســه هایتـــــ که طعـــمـِ زنــدگـــی میـدهــــد


+ نوشته شده در 1392/09/19 ساعت 09:40 ب.ظ توسط jealous engineer| ❤()