تبلیغات
...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤... - ...❤...دلتنگی...❤...

...❤...رویـــ ـــ ــ ـــ ــای بهــ ــــ ـــ ـــناز...❤...

..:گیج و ویج توی دایره میچرخیم مثل پرگــــــــــار:..

...❤...دلتنگی...❤...

دلـتنگیهایـم را زیـر دوش حمّــام میبَـرم ..،

بُـغـضـم را …

میـان شُـرشُـر آبِ داغ میتـرکـانـم، تا همـه فـکـر کننـد٬

قرمـزیِ چشمـانـم از دم کـردنِ حمّـام است ..!.!

.

.

.

.

.

وقتی از دوسـت داشـتـن کسی مطمئن نیسـتی "حق نداری"

دسـتـاشو بگیری که به دستات عادتش بـدی ...


+ نوشته شده در 1392/07/20 ساعت 09:33 ب.ظ توسط jealous engineer| ❤()