من عاشق نگاه مهربون وزیبای توام

دیوونه چشمای روشن وفریبای توام

وقتی توی چشام نگاه میکنی ودروغ میگی

حس میکنم من عاشق همین دروغای توام

لیلی تو قصه توئی مجنون دیوونه منم

شیرین رویا ها توئی فرهاد بی خونه منم

اونی که میمونه توئی راهی ویرونه منم

اونی که می خنده توئی اون که دلش خونه منم

نزار بدون تودلم از همه چی خسته بشه

نزار بدون توچشای باز من بسته بشه

نزار صدای قلبی که داره واسه تو میزنه

بارفتن تو کم بشه آروم وآهسته بشه

تو میتونی با موندنت یخ دلم رو آب کنی

میتونی اشکو توچشام واسه همیشه خواب کنی

تومیتونی بزاری من دوباره زندگی کنم

یااینکه با نبودنت زندگیمو خراب کنی

من عاشق نگاه مهربون وزیبای توام

دیوونه چشمای روشن وفریبای توام